Reklamation

Vi gör vårt bästa för att försäkra att alla våra produkter uppfyller våra kunders förväntningar. Ibland går allt dock inte som planerat, och vi strävar till att lösa dessa situationer så fort som möjligt. Alla våra produkter har en garanti på minst 1 år.

Så här gör du en reklamation:

Kontakta oss på info@hobbyhallen.se. Vänligen namnge meddelandet Reklamation + beställningsnummer, t.ex "reklamation # 200009999". Inkludera beställningsnumret och produktens namn i meddelandet. Beskriv så långt det går var problemet ligger. Vi rekommenderar att du bifogar bilder och/eller video av den defekta varan i meddelandet, eftersom det påskyndar behandlingen.

1. Kontakta oss via info@hobbyhallen.se

2. Reklamationsprocessen

Vi strävar efter att hantera ärendet så långt som möjligt via mail. I vissa fall kan det dock hända att vi måste be att ni skickar produkten till oss för garantikontroll. 

Vår kundtjänst på info@hobbyhallen.se kommer att ge dig instruktioner om hur du skickar din produkt till garantikontroll.

3. Meddelar om vårt beslut

När behandlingen är klar kommer vi att kontakta dig via mejl. Om din reklamation accepteras har Hobbyhallen.se rätten att reparera produkten, byta ut den till en ny eller komma överens om en möjlig prisminskning.

Observera att vår garanti endast täcker defekter i material eller utförande av produkten, och inte defekter som orsakas av normalt slitage. Reklamationen bör göras omedelbart efter att felet inträffar.

Leveransskada

Om din produkt blir skadad under transporten, följ dessa steg:

  1. Om du upptäcker skador på paketet, kontakta genast transportföretaget.  Kontakta sedan vårt kundserviceteam.
  2. Om skadan upptäcktes först när du öppnade paketet, ta ett foto av skadan och paketet. Kontakta vårt kundtjänst och bifoga bilderna i meddelandet. Släng inte bort inte förpackningsmaterialet.
payments-logo
© 2022 Hobbyhallen.se